Projekty

 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe budynku Katolickiego Ośrodka „Dom Nadziei” dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Bronisława Czecha w Bytomiu
 • Remont instalacji elektrycznej hali produkcyjnej 10-ciu cystern przy ul. Zagórskiej 167 w Tarnowskich Górach
 • Remont instalacji elektrycznej hali naw bocznych przy ul. Zagórskiej 167 w Tarnowskich Górach
 • Remont instalacji elektrycznej hali WPZ przy ul. Zagórskiej 167 w Tarnowskich Górach
 • Instalacja elektryczna pieca elektryczno – oporowego na terenie hali produkcyjnej przy ul. Zagórskiej 167 w Tarnowskich Górach
 • Budynek biurowy z częścią laboratoryjną w ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury firmy SGS przy ul. Cieszyńskiej 52A w Pszczynie – Instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Stacja transformatorowa, sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia dla budowy hali magazynowej z pomieszczeniem biurowym w Gliwicach przy ul. Towarowej dz. nr 577/1
 • Główna rozdzielnia elektryczna nawy A, główna rozdzielnia elektryczna nawy B, stanowiskowe rozdzielnie elektryczne na terenie zakładu przy ul. Zagórskiej 167 w Tarnowskich Górach
 • Budowa stacji transformatorowej, sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia dla zasilania zakładu produkcyjnego „OLMET” przy ul. Wodzisławskiej 22 w Mszanie
 • Rozbudowa budynku hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową o halę produkcyjną z częścią socjalno-biurową. Kat. obiektu – XVIII, 2. Budynek magazynu. Kat. obiektu – XVIII, 3. Bezodpływowy zbiornik na deszczówkę. Kat. obiektu – VIII  w ATL Polska Sp. z o.o. przy ul. Polnej 36 w Tworogu
 • Rozbudowa budynku hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową o halę produkcyjną. Kat. obiektu – XVIII, 2. Zbiornik przeciwpożarowy V=119m3. Kat. obiektu – VIII w ATL Polska Sp. z o.o. przy ul. Polnej 36 w Tworogu
 • Projektu instalacji elektrycznej i teletechnicznych (sap) 1, 2 i 3 piętra dla obiektu budynek administracyjno-biurowy nr 3 w Katowicach, ul. konduktorska, dz. nr 4/382, 4/383 (najemca ing bank)
 • Instalacje elektryczne przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania magazynu przy ul. Nasiennej 1 w Pyskowicach (kat. obiektu XVIII)” przy ul. Nasiennej 1 w Pyskowicach
 • Remont instalacji elektrycznej hali produkcyjnej B i C przy ul. Hutniczej 5-9 w Tarnowskich Górach w firmie Millux Poland Sp. z o.o.
 • Budowa stacji transformatorowej, sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia dla zasilania zakładu produkcyjnego „MIILUX” przy ul. Hutniczej 5-9 w Tarnowskich Górach
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne naw od 1 do 9 hali produkcyjnej Wydziału Produkcji Zamiejscowej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167
 • Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego GPP polegająca na dobudowie łącznika nadziemnego łączącego moduły nadziemne budynku nr 2 i 3 w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 35-37 – GPP Business Park spółka akcyjna
 • Instalacja elektryczna 4 piętra – najemca TNT w budynku biurowym GPP3 w Katowicach – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Projekt koncepcyjny układu funkcjonalno – przestrzennego powierzchni biurowej instalacji elektrycznej 2 piętra – najemca Netia w budynku biurowym GPP1 w Katowicach – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Instalacja elektryczna magazynu farb na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Zagórskiej 167 w Tarnowskich Górach – Chemet S.A.
 • Projekt wykonawczy układu funkcjonalno – przestrzennego powierzchni biurowej instalacji elektrycznej i niskoprądowej 2 i 3 piętra – najemca TNT w budynku biurowym GPP4 w Katowicach
 • Projekt  instalacji elektrycznej i niskoprądowej 4 piętra – najemca ING Bank w budynku biurowym GPP3 w Katowicach
 • Projekt wykonawczy układu funkcjonalno – przestrzennego powierzchni biurowej instalacji elektrycznej 4 i 5 piętra – najemca Rockwell w budynku biurowym GPP4 w Katowicach
 • Budowa stacji transformatorowej, sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia dla zasilania zakładu produkcyjnego Odlewy Precyzyjne przy ul. Powstańców Śląskich w Kaletach
 • Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania kotłowni na warsztat utrzymania ruchu na terenie zakładu przy ul. Sienkiewicza 47 w Tarnowskich Górach
 • Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i stanowiskowego w budynku B4 na terenie firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. przy ul. Modelarskiej 12 w Katowicach
 • Zasilanie na potrzeby budowy ośrodka  radiokomunikacyjnego „OR Wrocław-Strachowice”
 • Przebudowa wydzielonej strefy administracyjno-biurowej w hali produkcyjno-magazynowej GPP Business Park Spółka Akcyjna zlokalizowanej na działce 4/472, obręb:0002,  Dz. Bogucice-Zawodzie przy ulicy Konduktorskiej
 • Projekt  instalacji elektrycznej aranżacji powierzchni biurowej na piętrze czwartym w budynku biurowym Katowice Business Point w budynku biurowo – usługowy „Katowice Business Point” Katowice, ul. Piotra Ściegiennego / Sportowa
 • Budowa laboratorium z pomieszczeniami pomocniczymi w istniejącym budynku hali magazynowej GPP Business Park Spółka Akcyjna w Katowicach
 • Rozbudowa i zmiana aranżacji kondygnacji biurowej P05 w budynku biurowym GPP3 w Katowicach – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Projekt  zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i remontu lokalu usługowo-gastronomicznego z budową wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej  oraz wydzieleniem toalet ogólnodostępnych w budynku biurowym GPP4 – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Przebudowa i zmiana aranżacji szóstego piętra w budynku biurowym GPP3 w Katowicach – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Projekt wykonawczy aranżacji powierzchni biurowej na piętrze szóstym w budynku biurowym GPP4 w Katowicach – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, z garażem podziemnym i garażami w przyziemiu , z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, c.o., c.c.w., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, teletechnicznymi, oraz rozbiórka budynków biurowych, garażowych, gospodarczych i nieczynnych przyłączy na działkach nr 70, 71 i 72/1, obręb 0002 Bogucice-Zawodzie, przy ul. Przemysłowej – św. Jacka – Brata Alberta w Katowicach. – Instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Budowa budynku użyteczności publicznej hali widowiskowo – sportowej na działkach nr 1528/24, 1528/25 i 1528/23 przy ul. Fabrycznej w Rogoźniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu- Instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Projekt wykonawczy układu funkcjonalno – przestrzennego powierzchni biurowej instalacji elektrycznej 4 piętra – najemca Provema budynek administracyjno-biurowy nr 1 – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Majora Piotra Szewczyka w Oświęcimiu wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową parkingu, zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą oraz budową linii kablowych nN, SN i stacji transformatorowej w ramach  przebudowy sieci elektroenergetycznych. – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Projekt wykonawczy aranżacji powierzchni biurowej na parterze w budynku biurowym GPP4 w Katowicach (najemca Emitel) – instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Dostosowanie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów – wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku A SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi przy ul. Głowackiego 10.

 

Potrzebujesz informacji na już? Zadzwoń: +48 601 927 699

TOP